Kom op vrijblijvend gesprekUw opties bespreken? Aarzel dan niet en maak meteen een afspraak via ons contactformulier

een bedrijf verkopen?

Een naderend pensioen zonder familiale opvolging is één van de belangrijkste motieven om tot verkoop over te gaan. Andere vaak voorkomende redenen zijn: consolidatie in de sector, een andere roeping voor de ondernemer en relatief hoge investeringsnoden.

Victoris Corporate Finance is ervan overtuigd dat een gestructureerde begeleiding betere resultaten met zich meebrengt.

STAP 01

Analyse en
doelstelling

Failing to plan is planning to fail. Nadat we de behoeftes en doelstellingen in kaart hebben gebracht gaan we over tot een grondige analyse van de onderneming. Hierbij wordt zowel de ‘harde’ kant (cijfers) als de ‘zachte’ kant (organisatie) van uw onderneming doorgelicht. In onderling overleg stellen we een actieplan voorop.

STAP 02

Voorbereiding

Middels een aantal ‘state of the art’-waarderingsmethodes bekomen we een waarderingsvork voor uw onderneming. Zo heeft u als verkopende partij relatief vroeg in het proces een indicatie van het mogelijke eindresultaat.

Daarnaast wordt een beschrijvende studie gemaakt, waarin alle relevante facetten van de onderneming aan bod komen. Het gaat onder meer om de geschiedenis, klanten, markt, personeel en juridische structuur.

Alle componenten worden samengebundeld in het informatiememorandum.

STAP 03

Acquisitie

Als tegenpool van het gedetailleerde informatiememorandum maken we ook een anoniem investeringsprofiel op, dat een vrij algemene beschrijving bevat van de investeringsopportuniteit. Enkel dit document wordt gedeeld met de relevante partners in ons uitgebreide netwerk.

Kandidaten die interesse hebben in dit profiel, dienen info te verstrekken over hun achtergrond, intenties en beschikbare middelen. Wij delen het informatiememorandum slechts met een kandidaat na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) en indien gewenst, na akkoord van de verkoper.

Kandidaten die na het doornemen van het informatiememorandum nog steeds interesse tonen, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waaruit onderhandelingen tot stand kunnen komen.

STAP 04

Onderhandeling

In deze fase onderhandelen we met de kandidaat-koper. Het gaat hierbij om méér dan enkel de koopsom. Denk maar aan het overeenkomen van een dealstructuur, de betalingsmodaliteiten, afspraken over een optimale inwerkperiode, enzovoort.

Victoris Corporate Finance streeft steeds naar een duurzame win-windeal waarin alle partijen zich kunnen vinden. Daarnaast maximaliseren we uiteraard de voordelen voor onze cliënt, en houden we de risico’s zo beperkt mogelijk.

STAP 05

afronding

Op het moment dat een overeenkomst wordt bereikt over de hoofdzaken, worden deze verankerd in een intentieovereenkomst (LOI). Daarna vindt het ‘Due Diligence’ onderzoek plaats, waarbij de koper onder meer de accuraatheid van de verstrekte financiële, fiscale, juridische, commerciële materie verifieert. Deze laatste stap is ook belangrijk voor de koper als deze overnamefinanciering wenst te verwerven.

Tenslotte wordt de verkoopovereenkomst opgesteld. De ondertekening hiervan gaat gepaard met de effectieve aandelenoverdracht en de betaling van de koopsom.

Kom op de
koffie

Wenst u advies of begeleiding omtrent het verkopen van uw onderneming? Maak dan meteen een vrijblijvende afspraak.

MAAK EEN AFSPRAAK